Fuldskala anlæg på Victor Vask

Efter et forsøgs- og udviklingsarbejde, der har taget 6 år, renser vi i dag blandt andet procesvandet fra vaskeriet for 146 medicinrester. Vandet generelt til en kvalitet, så det kan udledes til recipient. Der skal således ikke betales afledningsafgift.

Ved brug af opsamlet og desinficeret regnvand (blødt vand) fra vaskeriet store  tagflader kan der vaskes i dette vand. Efter vaskeprocessen, skal procesvandet så ledes til det nuværende rensningsanlæg. Man kan på den måde undgå at bruge kommunalt vand, og der er ikke brug for kloakering, da vandet må nedsives, hvilket føre til store besparelser på vand aflednings afgiften.

I maj 2022 er anlægget ved at bliver styret og overvåget. Der renses i dag 26 m3 procesvand/døgn

 

Anlægget kan besigtiges efter aftale.

Kontakt venligst Ove Loland

Hjælp til etablering af mindre test anlæg

Eco-Vision Bornholm, kan nu tilbyde test af mange forskellige typer af spildevand.
TESTANLÆG 1: Test i minirenseanlæg, se billedet, testperiode 2 mdr.
TESTANLÆG 2: Test i fuldskalaanlæg, etableret i palletanke, testperiode 4mdr.

Hvis testresultaterne fra det rensede vand opfylder kravene til det rensede vand, etableres det endelige anlæg i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma efter eget valg.