I øjeblikket findes der to anlæg på Bornholm

Et mobilt anlæg. Placeret hos Svaneke Bryghus. Anlægget er nyetableret og der køres test forløb i øjeblikket. Et fuldskalaanlæg hos VIKTOR VASK industrivaskeri i Rønne. Anlægget blev etableret i 2020 og kan rense 15m3 processvand i døgnet. Der søges i øjeblikket om tilladelse til at nedsive det rensede vand for at undgå kloakering og få bedre udnyttelse af vandet. Til vanding fx.

LÆS MERE Mobilt anlæg
LÆS MERE Stationært anlæg

Mobilt anlæg Svaneke bryghus

Fuldskala anlæg VIKTOR VASK Rønne

Begge anlæg kan besigtiges efter aftale.

Kontakt venligst Ove Loland

Hjælp til etablering af mindre test anlæg

Eco-Vision Bornholm, kan nu tilbyde test af mange forskellige typer af spildevand.
TESTANLÆG 1: Test i minirenseanlæg, se billedet, testperiode 2 mdr.
TESTANLÆG 2: Test i fuldskalaanlæg, etableret i palletanke, testperiode 4mdr.

Hvis testresultaterne fra det rensede vand opfylder kravene til det rensede vand, etableres det endelige anlæg i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma efter eget valg.

Eco Vision Bornholm på TECHBBQ 2021 og LOOP 2022

Repræsenteret i samarbejde med Loland Green Solutions